Distribucija

Softverska rešenja

Obrada podataka za TOPCON instrumente

Obrada podataka za TOPCON instrumente

prikaži proizvode

Digitalna fotogrametrija i skeneri

Softverska rešenja za digitalnu fotogrametrijsku obradu i obradu podataka dobijenih skeniranjem...

prikaži proizvode

Monitoring

Softverska rešejna za praćenje deformacija objekata i kontrolu i analizu radilišta...

prikaži proizvode

Važno

TOPCON je jedan od vodećih proizvođača geodetske i oftalmološke opreme.

ADW Software se već više od 10 godina bavi razvojem programskih paketa za CAD i GIS, od 2011 osnovana je nova kompanija Pythagoras koja se bavi razvojem i distribucijom softvera CAD+GIS Pythagoras.

Web stranica "TOPCON na delu" vam obezbeđuje da vidite gde se i za koje aplikacije koristi oprema i softveri firme TOPCON, www.topconatwork.com

GARANCIJA za geodetsku opremu firme TOPCON je 12(dvanaest) meseci, a na rotacione lasere 5(pet) godina od dana isporuke. TOPCON nudi korisnicima nakon kupovine proizvoda mogućnost da dokupe dodatnih 12, 24 ili 36 meseci garantnog perioda, kao i kupovine podrške.