SIRIUS PRO

SIRIUS PRO Vam obezbeđuje kartiranje visoke tačnosti uz pomoć GNSS-RTK. Postizanje tačnosti do 5cm bez ikakvih kontrolnih tački na terenu, omogućiće Vam veliko povećanje produktivnosti u poređenju sa svim ostalim rešenjima.

Tradicionalnim metodama, postavljanjem određenog broja kontrolnih tačaka na terenu i njihovim merenjem, značajno povećavate kako samu cenu izvođenja radova tako i vreme njihovog okončanja. Samo vreme neophodno za stabilizaciju kontrolnih tački može biti i preko 50% vremena svih radova. Na mestima gde je sam pristup terenu otežan ili čak nemoguć, ostvarivanje preciznih merenja je do sada bilo izuzetno teško ostvariti. Bez dovoljnog broja kontrolnih tački je praktično nemoguće zadovoljiti zahtevanu tačnost.

Umesto kontrolnih tački, SIRIUS PRO koristi GNSS RTK tehnologiju koja u kombinaciji sa tehnologijom preciznog merenja vremena omogućava određivanje tačne pozicije svake slike koja je prikupljena na terenu. Upravo ova tehnologija preciznog pozicioniranja omogućava da se sama pozicija slike koristi kao ekvivalent kontrolnoj tački.

Ključne karakteristike:

  • Ostvarivanje visoke tačnosti pomoću GNSS RTK tehnologije
  • Bez ikakvih kontrolnih tački na terenu
  • Ostvarivanje visoke tačnosti i na mestima sa ograničenim pristupom
  • Softver za potpuno post-procesiranje i procenu

Kontakt

Bulevar Mihajla Pupina 10i/vp4
YU Business Center, Novi Beograd, 11070

Telefon/faks: +381 (0)11 311-0972
e-mail: geonet@eunet.rs, office@geonet.rs