AGISOFT PAKET ZA FOTOGRAMETRIJU

AgiSoft Metashape paket za fotogrametriju pruža jednostavan, integrisani tok rada specijalno za TOPCON Falcon 8 i Sirius bespilotne letilice. Sa Agisoft-Dobijate potpunu kontrolu nad rezultatima, pri čemu se na kraju obrade generišu detaljni izveštaji o postignutoj tačnosti.

AgiSoft Metashape je nova verzija dobro poznatog AgiSoft PhotoScan programskog paketa za fotogrametrijsku obradu. Program je značajno unapređen, naročito u pogledu klasifikacije oblaka tačaka. Stabilan rad, potpuna kontrola postupka obrade i mogućnost obrade velikog broja snimaka visoke rezolucije neke su od prednosti ovog programskog paketa.   

Glavne karakteristike:

  • fotogrametrijska trijangluacija snimaka
  • obrada i klasifikacija oblaka tačaka
  • generisanje 3D modela
  • izvoz digitalnog terena ili modela površi 
  • izvoz georeferenciranog ortofoto plana
  • obrada multi-spektralnih slika

PREUZMITE BROŠURU ZA AGISOFT FOTOGRAMETRIČKI PAKET U PDF FORMATU

Galerije fotografija

 

Kontakt

Bulevar Mihajla Pupina 10i/vp4
YU Business Center, Novi Beograd, 11070

Telefon/faks: +381 (0)11 311-0972
e-mail: geonet@eunet.rs, office@geonet.rs