DELTA SOLUTIONS

TOPCON Delta Solutions se sastoji od TOPCON Delta Link, TOPCON Delta Log i TOPCON Delta Watch.

 TOPCON Delta Solutions pruža hardversku podršku za samostalne operacije totalnih stanica u cilju osmatranja deformacija objekata. Komunikacija može biti preko mreže, Wi-Fi i mobilne mreže. TOPCON Delta Log-u se pristupa putem sigurnog veb portala i pruža meni za upravljanje opažanjima, vrstama senzora i rasporedom merenja. TOPCON Delta Watch softver omogućuje da se podaci sa robotizovanih totalnih stanica, GNSS prijemnika, uredjaja za merenje nadmorske visine i raznih geotehničkih i strukturnih senzora obrađuju i analiziraju pojedinačno ili kao kompletno rešenje.

LINK KA MS SERIJI TOTALNIH STANICA

PREUZMITE DELTA SOLUTIONS BROŠURU U PDF FORMATU

 

Kontakt

Bulevar Mihajla Pupina 10i/vp4
YU Business Center, Novi Beograd, 11070

Telefon/faks: +381 (0)11 311-0972
e-mail: geonet@eunet.rs, office@geonet.rs