Usluge

Oblast GIS-a

Beograd, 20.09.2013
GeoNet Inženjering | Usluge

U oblasti GIS-a vršimo sledeće usluge:

  • Priprema podataka za potrebe GIS-a;
  • Prevođenje podataka  iz rasterskog oblika u vektorski oblik;
  • Povezivanje grafičkih atributa sa bazama podataka;
  • Izrada tematskih karata.