Usluge

Usluge u oblasti urbanizma

Beograd, 20.09.2013
GeoNet Inženjering | Usluge

GeoNet Inženjering se bavi izradom:

  • Generalnih urbanističkih planova;
  • Detaljnih urbanističkih planova;
  • Urbanističkih projekata parcelacije i preparcelacije sa izradom projekata geodetskog obeležavanja.