CAD+GIS PYTHAGORAS

Izašla je nova verzija 21 sofvera na engleskom jeziku, i dalje je dostupna verzija 16 na srpskom jeziku u ćiriličnoj i latiničnoj verziji

Jedan od najjednostavnih CAD+GIS programskih paketa na tržištu. Pythagoras 21 je dostupna na engleskom jeziku. Verzija 16 i niže su i dalje dostupne na srpskom jeziku u čiriličnoj i latiničnoj verziji. Trenutno dostupna verzija 21, omogućuje korisniku rad u 64-bitnim operativnim sistemima makismalno koristeći resurse hardvera.

Osim klasičnih modula za izradu geodetskih podloga, programski paket ima razvijen modul za projektovanje saobraćajnica, kao i modul za GIS, od verzije 15 se stalno razvija 3D modul za rad sa oblakom tačaka, koji omogućuje izdvajanje sadržaja iz oblaka tačaka i izradu pojedostavljenih CAD crteža kao nikada do sada.

CAD+GIS Pythagoras je dostupan u dve verzije:

  1. Pythagoras Professional (Omogućuje rad sa oblakom tačaka, izradu geodetskih podloga, računanje kubatura i profila)
  2. Pythagoras Full Option (Pythagoras Professional+Modul za GIS i modul za projektovanje saobraćajnica)

Osnovni modul

Osnovni modul

Osnovni modul CAD+GIS programskog paketa Pythagoras Verzija 21....

Više informacija

Modul za GIS

Modul za GIS

Modul za rad sa prostorno-atributalnim podacima...

Više informacija

Modul za geokodiranje

Modul za geokodiranje

Modul za kartiranje geokodiranih terenskih podataka merenja...

Više informacija

Modul za saobraćajnice

Modul za saobraćajnice

Modul za interaktivno projektovanje saobraćajnica ili linijskih objekata...

Više informacija

Modul za DTM

Modul za DTM

Modul za izradu i rad sa digitalnim modelima terena, profili, preseci, izohipse...

Više informacija

POGLEDAJTE VIDEO MATERIJALE

PREUZMITE INSTALACIJU, 15 DANA BESPLATAN PROBNI PERIOD SA POTPUNOM FUNKCIONALNOŠĆU

Kontakt

Bulevar Mihajla Pupina 10i/vp4
YU Business Center, Novi Beograd, 11070

Telefon/faks: +381 (0)11 311-0972
e-mail: geonet@eunet.rs, office@geonet.rs