O nama

GeoNet Inženjering d.o.o. je privatna komapanija osnovana 2004 godine.  Prevashodna delatnost su geodetske usluge, usluge projetovanja, kao i distribucija geodetske opreme japanske kompanije TOPCON i distribucija programskog paketa za geodeziju i projektovanje CAD+GIS Pythagoras belgijske kompanije PYTHAGORAS BVBA, na području Republike Srbije i Republike Crne Gore. Kompanija se nalazi na adresi YU Business Center, Novi Beograd, 11070, Bulevar Mihajla Pupina 10i/vp4.

KOMPANIJA SE BAVI SLEDEĆIM USLUGAMA U OBLASTI:

Geodezija

 • GPS merenja
 • Komasacioni premer
 • Katastarski premer
 • Komasaciona procena
 • Katastarsko klasiranje
 • Nivelman
 • Izravnanje mreža
 • Izrada planova i karata
 • Aerofotogrametrijsko snimanje
 • Izrada Digitalnog modela terena
 • Izrada digitalnog ORTOFOTO plana
 • Priprema podataka za projektovanje saobraćajnica i infrastrukture GIS-a

GIS-a

 • Priprema podataka za potrebe GIS-a
 • Prevođenje podataka iz rasterskog oblika u vektorski oblik
 • Povezivanje grafičkih atributa sa bazama podataka
 • Izrada tematskih karata

Projektovanje

 • Izrada Idejnih i glavnih projekata saobraćajnica i projekata rekonstrukcije
 • Izrada Idejnih i glavnih projekata prateće infrastrukture (elektro mreža, vodovodna mreža, kanalizaciona mreža, telekomunikaciona mreža, i toplovodna mreža)
 • Izrada Idejnih i glavnih projekata saobraćajne signalizacije
 • Izrada Idejnih i glavnih projekata ozelenjavanja površina
 • Izrada Idejnih i glavnih projekata saobraćajnica i projekata rekonstrukcije
 • Izrada Idejnih i glavnih projekata prateće infrastrukture (elektro mreža, vodovodna mreža, kanalizaciona mreža, telekomunikaciona mreža, i toplovodna mreža)
 • Izrada Idejnih i glavnih projekata saobraćajne signalizacije
 • Izrada Idejnih i glavnih projekata ozelenjavanja površina

KOMPANIJA SE BAVI DISTRIBUCIJOM I ZASTUPANJEM NA TRŽIŠTU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE CRNE GORE SLEDEĆIH KOMPANIJA:

TOPCON

 • Distribucija geodetske opreme japanske kompanije TOPCON
 • TOPCON je jedan od vodećih i najstarijih proizvođača geodetske opreme na svetu.

PYTHAGORAS BVBA

 • Distribucija i razvoj CAD+GIS programskog paketa Pythagoras, belgijske kompanije Pythagoras BVBA
 • Programski paket CAD+GIS Pythagoras je nezavisna aplikacija namenjena za potrebe: geodeta, građevinaca i urbanista

PODACI ZA IDENTIFIKACIJU

 • Poreski identifikacioni broj (PIB): 100054009
 • Matični broj (pravna lica, radnje): 07898509
 • Firma (pun naziv): GeoNet Inženjering" – preduzeće za projektovanje, konsalting i inženjering d.o.o
 • Firma (skraćeni naziv):  GeoNet Inženjering d.o.o.
 • Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 10I/vp4, 11070 Novi Beograd
 • Tel/Fax: +381/11/311-0972
 • Direktor: Rađan Ćojbašić

Podaci o delatnosti:

 • Šifra delatnosti: 7112
 • Naziv delatnosti: Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički saveti

Galerije fotografija

 

Kontakt

Bulevar Mihajla Pupina 10i/vp4
YU Business Center, Novi Beograd, 11070

Telefon/faks: +381 (0)11 311-0972
e-mail: geonet@eunet.rs, office@geonet.rs