Reference u oblasti geodezije

Pregled najznačajnijih radova iz oblasti Geodezija i GIS-a dat je kroz sledeće oblasti:

 • Topografski planovi
 • Optički kablovi
 • Gasovod
 • Eksproprijacija
 • Kontrola objekata
 • Snimanje fasada i enterijera
 • Formiranje građevinskih parcela i izrada protokola regulacija
 • Komasacija

Topografski planovi

Precizna tahimetrija:

 • Izrada topografskog plana za rekonstrukciju obilaznice oko Kruševca, 7km (GPS statika – određivanje koordinata tačaka operativnog poligonam, Nivelman – određivanje visina tačaka operativnog poligona, GPS RTK snimanje detalja);
 • Izrada topografskih planova za potrebe izrade regulacionih planova – Novi Beograd, 200 hektara;
 • Izrada katastarsko-topografske plana za put Jabučje,Viš-Lajkovac, 1.5km;
 • Izrada katastarsko-topografskog plana lokacije Jabučje 1-Lajkovac, 41ha za izradu regulacionog plana;
 • Izrada katastarsko–topografskog plana stanbenog bloka u ulici Vojislava Ilića-Beograd;
 • Izrada katastarsko-topografskih planova benzinskih pumpi OMV,sa formiranjem građevinskih parcela i katastarskog operata;
 • Izrada katastarsko-topografskog plana puta Brajkovac-Trbušnica sa preuzimanjem originalnih mera iz katastarskih elaborat i sređivanje katastarskog elaborata za sve katastarske parcele u radnom pojasu novoprojektovane saobraćajnice u površini od 21ha, K.O. Lazarevac;
 • Izrada katastarsko-topografskog plana puta Mala Moštanica-Rucka sa preuzimanjem originalnih mera iz katastarskih elaborat i sređivanje katastarskog elaborata za sve katastarske parcele u radnom pojasu novoprojektovane saobraćajnice u površini od 17.5ha, K.O. Mala Moštanica-Rucka.
 • Izrada katastarsko-topografskog plana puta "Desna obala Save" obilaznica oko Obrenovca sa preuzimanjem originalnih mera iz katastarskih elaborat i sređivanje katastarskog elaborata za sve katastarske parcele u radnom pojasu novoprojektovane saobraćajnice u površini od 17.5ha, K.O. Zvečka, K.O. Urovci
 • Izrada katastarsko-topografskog plana za Bojansku ulicu dužine 110m K.O. Vračar;
 • Izrada topografskog plana fabrike vode u Inđiji u površini od 1.5ha, K.O. Inđija;
 • Izrada situacionog plana za potrebe rekonstrukcije puta Badovinci – Očage dužine 2.2 km,
  Opština Bogatić;
 • Izrada situacionog plana za potrebe rekonstrukcije puta Bogatić – Radenković dužine 1.5 km,
  Opština Bogatić;
 • Izrada situacionog plana za potrebe rekonstrukcije puta Dublje – Duvanište dužine 4.9 km,
  Opština Bogatić;
 • Izrada situacionog plana za potrebe rekonstrukcije puta Dublje – Slepčević dužine 2.6 km,
  Opština Bogatić;
 • Izrada katastarsko-topografskog plana za potrebe rekonstrukcije puta Ćelije – Ladjevac dužine 1.2 km, k.O. Ćelije, Opština Lajkovac;
 • Izrada katastarsko-topografskog plana za potrebe rekonstrukcije puta Ratkovac – Pavlovići dužine 550 m, K.O. Ratkovac, Opština Lajkovac
 • Izrada katastarsko-topografskog plana za potrebe rekonstrukcije puta Vračević za Kostiće, Protiće 2.7 km, K.O. Vračević, Opština Lajkovac;
 • Izrada katastarko-topografskog plana za potrebe rekonstrukcije puta za Markovu crkvu dužine 1.6 km, K.O. Markova Crkva, K.O. Ratkovac, Opština Lajkovac;
 • Izrada katastarsko-topografskog plana lokacije „Raskrsnice Šopić“ površine 5 ha, K.O. Šopić, Opština Lazarevac;
 • Izrada katastarsko-topografskog plana lokacije „Raskrsnice u Burovu, naselje Crne Međe“ dužine 500m, K.O. Šopić i K.O. Dren, Opština Lazarevac;

Aerofotogrametrija:

 • Izvođenje aerofotogrametrijskog snimanja puteva i naselja uz akumulaciju HE Višegrad.

Optički kablovi

 • Optički kabl Sremska Mitrovica – Ruma, 25km (prenošenje projektovanog stanja na teren - GPS RTK, snimanje realizovanog stanja - GPS RTK, izrada tehničke dokumentacije);
 • Optički kabal Dobanovci - Surčin 10km, Prijevor - Caganje 6km, Umka 2km (snimanje izvedenog stanja GPS RTK);
 • Optički kabl Rekovac - Velike Pčelice 10km;
 • Trasiranje i snimanje optičkog kabla IS "AKMEČIĆI" - Novi Pazar 4km;
 • Trasiranje i snimanje optičkog kabla ATC Karaburma-Institut "Mihajlo Pupin", 2.5km;
 • Trasiranje i snimanje optičkog kabla Lajkovac – Pepeljevac 4km;
 • Trasiranje i snimanje mrežnog kabla Ripanj K.O. Voždovac 25km;
 • Trasiranje i snimanje optičkog kabla Sonta – Bogojevo (K.O. Odžaci, K.O. Apatin);
 • Trasiranje i snimanje optičkog kabla Duga poljana K.O. Sjenica;
 • Izrada tehničke dokumentacije za optički kabal Vrbas-Novi Sad, 50km

Gasovod

 • Izrada overene i ažurne katastarsko-topografske podloge za konfliktna područja na trasi gasovoda RG 01-10 u Radincima.Ukupna dužina snimanja trase iznosi približno 1850m u koridoru 20-30m u zavisnosti stepena izgrađenosti,a na mestima izmeštanja gde je potrebno i do 50m;
 • Izrada overene i ažurne katastarsko topografske podloge za moguću trasu izmeštanja dela gasovoda RG 01-10 u Radincu 0d GMRS Radinaca do Stadiona u Godominskom polju (desna strana puta). Ukupna dužina snimanja trase iznosi približno 3500m u koridoru 20-30m u zavisnosti od od udaljenosti od puta, a na pojedinim mestima i do 50m;
 • Izrada katastarskog elaborata za rešavanje imovinsko-pravnih odnosa na osnovu analiziranih i sumiranih podataka iz predhodnih koraka.
 • Izrada katastarko – topografske situacije Kolarskog puta od obilaznice do Smedereva u dužini od 4.8 km. za potrebe pribavljanja uslova od JP Putevi Srbije i izrade glavnog projekta za DGM Carina i Vučak, K.O. Smederevo i K.O. Vučak, Opština Smederevo;

Eksproprijacija

 • Pojas eksproprijacije na magistralnim pravcima duž akumulacije hidroelektrane, "VIŠEGRAD". (Višegrad-ušće Lima u Drinu 16km, Ušće Lima u Drinu-Ustriprača 15km, Ušće Lima u Drinu- Rudo 30km).

Kontrola objekata

 • Praćenje gradnje i kontrola gradnje objekta "METALS BANKA", Novi Sad;
 • Praćenje gradnje i kontrola gradnje objekta "MFC-UŠĆE", Novi Beograd.

Snimanje fasada i enterijera

 • Snimanje fasade i kompletne unutrašnjosti i izrada 3D modela objekta "MUZEJ SAVREMENE UMETNOSTI", Novi Beograd.

Formiranje građevinskih parcela i izrada protokola regulacija

 • Formiranje građevinskih parcela i izrada elaborata za rešavanje imovinsko pravnih poslova na lokaciji VI etapa regionalnog vodovoda "Makiš-Mladenovac", 10km;
 • Formiranje građevinskih parcela i izrada elaborata za rešavanje imovinsko pravnih poslova na lokaciji "Orlovsko naselje", K.O. Mirijevo, 1km;
 • Formiranje građevinskih parcela i izrada elaborata za rešavanje imovinsko pravnih poslova na lokaciji "Blok 61 do 63", K.O. Novi Beograd, 3km;
 • Formiranje građevinskih parcela i izrada elaborata za rešavanje imovinsko pravnih poslova na lokaciji "IMT", K.O. Novi Beograd, 1km;
 • Izrada protokola regulacija za građevinske parcele na lokaciji "Senjak - Prostorna celina Lisičji potok", za 12 građevinskih parcela.
 • Formiranje građevinskih parcela i izrada protokola regulacije dela centralne zone prostorne celine područja „Autokomande“ K.O. Voždovac za 11 saobraćajnica
 • Formiranje građevinskih parcela i izrada protokola regulacije za saobraćajnice Nova Dunavska-deonica od Pančevačkog mosta do Rospi Ćuprije i dela Mirijevskog bulevara od Višnjčke ulice do Nove dunavske Prva etapa K.O. Palilula;
 • Formiranje građevinskih parcela i izrada protokola regulacija naselja Mirijevo "makrograđevinski blokovi Z, I", K.O. Mirijevo;
 • Formiranje građevinskih parcela i izrada protokola regulacija 16 saobraćajnica na K.O. Obrenovac i K.O. Belo Polje;
 • Formiranje građevinskih parcela i izrada elaborata za rešavanje imovinsko pravnih poslova na lokaciji saobraćajnica "Padina I deo i II deo" na K.O. Voždovac, K.O. Veliki Mokri Lug i K.O. Kumodraž;
 • Formiranje građevinskih parcela i izrada protokola regulacije stambenog naselja "Čitački Potok" za 19 saobraćajnica, K.O. Železnik;
 • Formiranje građevinskih parcela i izrada protokola regulacije stambenog naselja "Stari Železnik" za 18 saobraćajnica, K.O. Železnik;

Komasacija

 • Uređenje zemljišnje teritorije komasacijom katastarske opštine "Veliko Središte" Grad Vršac; površina 4400 hektara
 • Uređenje zemljišnje teritorije komasacijom dela katastarske opštine "Vršac" Grad Vršac; površina 10500 hektara
18 Maj 2023
Poštovani, GEONET INŽENJERING doo Beograd, kao distributer opreme za navig...
07 April 2023
Priprema zemljišta Iskoristite najnoviju Topco...

Kontakt

Bulevar Mihajla Pupina 10i/vp4
YU Business Center, Novi Beograd, 11070

Telefon/faks: +381 (0)11 311-0972
e-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli., Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli. 

GeoNet Inženjering d.o.o. © 2004-2023. godina