Reference u oblasti geodezije

Pregled najznačajnijih radova iz oblasti Geodezija i GIS-a dat je kroz sledeće oblasti:

 • Topografski planovi
 • Optički kablovi
 • Gasovod
 • Eksproprijacija
 • Kontrola objekata
 • Snimanje fasada i enterijera
 • Formiranje građevinskih parcela i izrada protokola regulacija
 • Komasacija

Topografski planovi

Precizna tahimetrija:

 • Izrada topografskog plana za rekonstrukciju obilaznice oko Kruševca, 7km (GPS statika – određivanje koordinata tačaka operativnog poligonam, Nivelman – određivanje visina tačaka operativnog poligona, GPS RTK snimanje detalja);
 • Izrada topografskih planova za potrebe izrade regulacionih planova – Novi Beograd, 200 hektara;
 • Izrada katastarsko-topografske plana za put Jabučje,Viš-Lajkovac, 1.5km;
 • Izrada katastarsko-topografskog plana lokacije Jabučje 1-Lajkovac, 41ha za izradu regulacionog plana;
 • Izrada katastarsko–topografskog plana stanbenog bloka u ulici Vojislava Ilića-Beograd;
 • Izrada katastarsko-topografskih planova benzinskih pumpi OMV,sa formiranjem građevinskih parcela i katastarskog operata;
 • Izrada katastarsko-topografskog plana puta Brajkovac-Trbušnica sa preuzimanjem originalnih mera iz katastarskih elaborat i sređivanje katastarskog elaborata za sve katastarske parcele u radnom pojasu novoprojektovane saobraćajnice u površini od 21ha, K.O. Lazarevac;
 • Izrada katastarsko-topografskog plana puta Mala Moštanica-Rucka sa preuzimanjem originalnih mera iz katastarskih elaborat i sređivanje katastarskog elaborata za sve katastarske parcele u radnom pojasu novoprojektovane saobraćajnice u površini od 17.5ha, K.O. Mala Moštanica-Rucka.
 • Izrada katastarsko-topografskog plana puta "Desna obala Save" obilaznica oko Obrenovca sa preuzimanjem originalnih mera iz katastarskih elaborat i sređivanje katastarskog elaborata za sve katastarske parcele u radnom pojasu novoprojektovane saobraćajnice u površini od 17.5ha, K.O. Zvečka, K.O. Urovci
 • Izrada katastarsko-topografskog plana za Bojansku ulicu dužine 110m K.O. Vračar;
 • Izrada topografskog plana fabrike vode u Inđiji u površini od 1.5ha, K.O. Inđija;
 • Izrada situacionog plana za potrebe rekonstrukcije puta Badovinci – Očage dužine 2.2 km,
  Opština Bogatić;
 • Izrada situacionog plana za potrebe rekonstrukcije puta Bogatić – Radenković dužine 1.5 km,
  Opština Bogatić;
 • Izrada situacionog plana za potrebe rekonstrukcije puta Dublje – Duvanište dužine 4.9 km,
  Opština Bogatić;
 • Izrada situacionog plana za potrebe rekonstrukcije puta Dublje – Slepčević dužine 2.6 km,
  Opština Bogatić;
 • Izrada katastarsko-topografskog plana za potrebe rekonstrukcije puta Ćelije – Ladjevac dužine 1.2 km, k.O. Ćelije, Opština Lajkovac;
 • Izrada katastarsko-topografskog plana za potrebe rekonstrukcije puta Ratkovac – Pavlovići dužine 550 m, K.O. Ratkovac, Opština Lajkovac
 • Izrada katastarsko-topografskog plana za potrebe rekonstrukcije puta Vračević za Kostiće, Protiće 2.7 km, K.O. Vračević, Opština Lajkovac;
 • Izrada katastarko-topografskog plana za potrebe rekonstrukcije puta za Markovu crkvu dužine 1.6 km, K.O. Markova Crkva, K.O. Ratkovac, Opština Lajkovac;
 • Izrada katastarsko-topografskog plana lokacije „Raskrsnice Šopić“ površine 5 ha, K.O. Šopić, Opština Lazarevac;
 • Izrada katastarsko-topografskog plana lokacije „Raskrsnice u Burovu, naselje Crne Međe“ dužine 500m, K.O. Šopić i K.O. Dren, Opština Lazarevac;

Aerofotogrametrija:

 • Izvođenje aerofotogrametrijskog snimanja puteva i naselja uz akumulaciju HE Višegrad.

Optički kablovi

 • Optički kabl Sremska Mitrovica – Ruma, 25km (prenošenje projektovanog stanja na teren - GPS RTK, snimanje realizovanog stanja - GPS RTK, izrada tehničke dokumentacije);
 • Optički kabal Dobanovci - Surčin 10km, Prijevor - Caganje 6km, Umka 2km (snimanje izvedenog stanja GPS RTK);
 • Optički kabl Rekovac - Velike Pčelice 10km;
 • Trasiranje i snimanje optičkog kabla IS "AKMEČIĆI" - Novi Pazar 4km;
 • Trasiranje i snimanje optičkog kabla ATC Karaburma-Institut "Mihajlo Pupin", 2.5km;
 • Trasiranje i snimanje optičkog kabla Lajkovac – Pepeljevac 4km;
 • Trasiranje i snimanje mrežnog kabla Ripanj K.O. Voždovac 25km;
 • Trasiranje i snimanje optičkog kabla Sonta – Bogojevo (K.O. Odžaci, K.O. Apatin);
 • Trasiranje i snimanje optičkog kabla Duga poljana K.O. Sjenica;
 • Izrada tehničke dokumentacije za optički kabal Vrbas-Novi Sad, 50km

Gasovod

 • Izrada overene i ažurne katastarsko-topografske podloge za konfliktna područja na trasi gasovoda RG 01-10 u Radincima.Ukupna dužina snimanja trase iznosi približno 1850m u koridoru 20-30m u zavisnosti stepena izgrađenosti,a na mestima izmeštanja gde je potrebno i do 50m;
 • Izrada overene i ažurne katastarsko topografske podloge za moguću trasu izmeštanja dela gasovoda RG 01-10 u Radincu 0d GMRS Radinaca do Stadiona u Godominskom polju (desna strana puta). Ukupna dužina snimanja trase iznosi približno 3500m u koridoru 20-30m u zavisnosti od od udaljenosti od puta, a na pojedinim mestima i do 50m;
 • Izrada katastarskog elaborata za rešavanje imovinsko-pravnih odnosa na osnovu analiziranih i sumiranih podataka iz predhodnih koraka.
 • Izrada katastarko – topografske situacije Kolarskog puta od obilaznice do Smedereva u dužini od 4.8 km. za potrebe pribavljanja uslova od JP Putevi Srbije i izrade glavnog projekta za DGM Carina i Vučak, K.O. Smederevo i K.O. Vučak, Opština Smederevo;

Eksproprijacija

 • Pojas eksproprijacije na magistralnim pravcima duž akumulacije hidroelektrane, "VIŠEGRAD". (Višegrad-ušće Lima u Drinu 16km, Ušće Lima u Drinu-Ustriprača 15km, Ušće Lima u Drinu- Rudo 30km).

Kontrola objekata

 • Praćenje gradnje i kontrola gradnje objekta "METALS BANKA", Novi Sad;
 • Praćenje gradnje i kontrola gradnje objekta "MFC-UŠĆE", Novi Beograd.

Snimanje fasada i enterijera

 • Snimanje fasade i kompletne unutrašnjosti i izrada 3D modela objekta "MUZEJ SAVREMENE UMETNOSTI", Novi Beograd.

Formiranje građevinskih parcela i izrada protokola regulacija

 • Formiranje građevinskih parcela i izrada elaborata za rešavanje imovinsko pravnih poslova na lokaciji VI etapa regionalnog vodovoda "Makiš-Mladenovac", 10km;
 • Formiranje građevinskih parcela i izrada elaborata za rešavanje imovinsko pravnih poslova na lokaciji "Orlovsko naselje", K.O. Mirijevo, 1km;
 • Formiranje građevinskih parcela i izrada elaborata za rešavanje imovinsko pravnih poslova na lokaciji "Blok 61 do 63", K.O. Novi Beograd, 3km;
 • Formiranje građevinskih parcela i izrada elaborata za rešavanje imovinsko pravnih poslova na lokaciji "IMT", K.O. Novi Beograd, 1km;
 • Izrada protokola regulacija za građevinske parcele na lokaciji "Senjak - Prostorna celina Lisičji potok", za 12 građevinskih parcela.
 • Formiranje građevinskih parcela i izrada protokola regulacije dela centralne zone prostorne celine područja „Autokomande“ K.O. Voždovac za 11 saobraćajnica
 • Formiranje građevinskih parcela i izrada protokola regulacije za saobraćajnice Nova Dunavska-deonica od Pančevačkog mosta do Rospi Ćuprije i dela Mirijevskog bulevara od Višnjčke ulice do Nove dunavske Prva etapa K.O. Palilula;
 • Formiranje građevinskih parcela i izrada protokola regulacija naselja Mirijevo "makrograđevinski blokovi Z, I", K.O. Mirijevo;
 • Formiranje građevinskih parcela i izrada protokola regulacija 16 saobraćajnica na K.O. Obrenovac i K.O. Belo Polje;
 • Formiranje građevinskih parcela i izrada elaborata za rešavanje imovinsko pravnih poslova na lokaciji saobraćajnica "Padina I deo i II deo" na K.O. Voždovac, K.O. Veliki Mokri Lug i K.O. Kumodraž;
 • Formiranje građevinskih parcela i izrada protokola regulacije stambenog naselja "Čitački Potok" za 19 saobraćajnica, K.O. Železnik;
 • Formiranje građevinskih parcela i izrada protokola regulacije stambenog naselja "Stari Železnik" za 18 saobraćajnica, K.O. Železnik;

Komasacija

 • Uređenje zemljišnje teritorije komasacijom katastarske opštine "Veliko Središte" Grad Vršac; površina 4400 hektara
 • Uređenje zemljišnje teritorije komasacijom dela katastarske opštine "Vršac" Grad Vršac; površina 10500 hektara
17 Avgust 2023
Poštovani korisnici obaveštavamo vas da je dostupna Pythagoras verzija 23 n...
18 Maj 2023
Poštovani, GEONET INŽENJERING doo Beograd, kao distributer opreme za navig...

Kontakt

Bulevar Mihajla Pupina 10i/vp4
YU Business Center, Novi Beograd, 11070

Telefon/faks: +381 (0)11 311-0972
e-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli., Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli. 

GeoNet Inženjering d.o.o. © 2004-2023. godina